Author: Lorian Mr
•10/15/2008 10:32:00 CH
Bài viết này tặng bà nè Ng. A., với khả năng của thiên tài, trong vài phút tui đã tìm thông tin để viết xong bài này. Cảm ơn tui nha!


Lời nhạc: lấy từ website về Trịnh Công SơnNghe nhạc nè:

This entry was posted on 10/15/2008 10:32:00 CH and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: