Author: Lorian Mr
•8/26/2013 09:48:00 CH
Con người ta sống vì mục đích gì, để chờ đợi ngày cuối cùng đến với mình hay là hưởng thụ từng phút giây trên đời này.

Xem clip cũng làm cho mình suy nghĩ, thật sự hiện nay mình có dành quá nhiều thời gian cho trách nhiệm hơn là niềm vui không?


This entry was posted on 8/26/2013 09:48:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: