Author: Lorian Mr
•9/29/2012 09:28:00 CH
Cuối cùng… cũng hết 6 tháng.

Lại trở về nơi bắt đầu

6 tháng, nhìn lại… như thời gian để nghỉ ngơi, có điều nghỉ ngơi nhiều đến nỗi giờ cảm thấy mình lười biếng quá, gần như không học tập gì nhiều cả trong thời gian qua.

Một nơi xa, ít người, nơi để vui chơi, cafe… mà dù có cũng không quan trọng khi mà cái laptop trở thành vật bất ly thân với mình để… chơi game.

6 tháng để đầu óc được nghỉ ngơi chút ít.

6 tháng đủ để khi đi cũng quyến luyến ít nhiều, tuy là từ nơi mình ở đến đó chỉ khoảng 20 km, nhưng giờ cũng dễ gì có cơ hội trở lên nơi ấy.

Xong, trở về…

Đã lên danh sách những thứ tiếp tục cần làm, trở về cuộc sống của một người ngày làm đêm nghỉ ngơi, cuối tuần thư giãn.
This entry was posted on 9/29/2012 09:28:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: