Author: Lorian Mr
•3/18/2012 08:15:00 CH
Trong cuộc sống, có 2 điều bạn phải lo lắng:
Một là bạn mạnh khoẻ
Hai là bạn ốm yếu.

Nếu bạn mạnh khoẻ, thì sẽ không có gì để lo lắng.
Nhưng nếu bạn ốm yêu, bạn sẽ có 2 điều để lo lắng:
Một là bạn sẽ hồi phục trở lại
hai là bạn sẽ bệnh nặng và qua đời.

Nếu bạn hết bệnh, thì không có gì để lo lắng cả.
Nhưng nếu bạn qua đời, bạn sẽ lại có 2 điều lo lắng nữa:
Một là bạn sẽ lên thiên đàng
Hai là bạn sẽ xuống địa ngục.

Nếu bạn lên thiên đàng,
thì sẽ không phải lo lắng rồi.

Nhưng nếu bạn bị xuống địa ngục,
bạn cũng sẽ rất bận rộn, vì bạn sẽ gặp và bắt tay các bạn bè mình ở dưới đó... hihi,
bạn sẽ không có thời gian để lo lắng nữa!

Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng, đúng không?

Hãy vui lên!
This entry was posted on 3/18/2012 08:15:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: