Author: Lorian Mr
•12/12/2010 03:57:00 CH
Chúng ta luôn mong muốn được nhiều thứ, được cái này lại mong muốn cái kia, lòng tham không bao giờ dừng lại cả. Clip cho chúng ta một suy nghĩ trái đất đã cho chúng ta quá nhiều thứ, mà ta lại không trân trọng điều đó.

This entry was posted on 12/12/2010 03:57:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: