Author: Lorian Mr
•12/17/2010 10:48:00 CH
Nên viết về cái gì đây, về những suy nghĩ tiêu cực mà người ta luôn nhìn về mình hay về những áp đặt luôn bắt mình phải tuân theo.

Nếu về ý nghĩ đầu tiên, thì mình luôn tự hỏi tại sao người ta không cố gắng suy nghĩ rằng chuyện xảy ra là do tự nhiên hay tình cờ; sao cứ phán cho mình là người gây ra nó dù chẳng biết được một lý do hợp lý nào để mình làm như vậy. Khi nào cũng vậy, chỉ nhìn hiện tượng là nghĩ rằng mình là nguyên nhân.

Nếu về ý nghĩ sau, thì mình thật sự muốn la lên rằng mình sống cho mình hay mình sống cho họ. Chẳng lẽ mình đưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho những điều mình thực hiện, sao cứ phải bắt mình phải làm cái này, phải làm cái kia theo ý người khác.

Mình không phải là người máy, cũng không phải là nô lệ để phải nghe lời làm những điều mình không thích; và mình cũng không việc gì phải phản ứng lại người có không thiện cảm với mình, để mọi việc ngày càng tệ hơn.

Dù đã cố hết sức né tránh những đụng chạm để mình có thể được yên bình, nhưng bây giờ lại phải một lần nữa thu mình lại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để thêm một lần nữa cho qua mọi chuyện.

Cuộc sống này mong có những giây phút bình yên, xen kẽ vào những tháng ngày không muốn nhớ.

This entry was posted on 12/17/2010 10:48:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: