Author: Lorian Mr
•12/26/2010 06:02:00 CH
Khi chúng ta có mặt trên đời này, nhiều khi ta tự hỏi: "Tại sao tôi được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì?"
Những câu hỏi này có lẽ không cần phải trả lời. Thay vào đó, hãy hỏi chúng ta sống vì ai.(Một quảng cáo bảo hiểm nhân thọ rất hay, ý nghĩa của Thái Lan)
This entry was posted on 12/26/2010 06:02:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: