Author: Lorian Mr
•11/20/2008 12:37:00 CH
Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu, lại hay cãi vã đòi ly dị, bỏ bụng lắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:

-Sugar you you go, sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

Cô vợ:

- You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng:

- I love toilet you go go!
(tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ:

- You think you are belly button of dance pole? You live a place mokey cough flamingo crows, clothes house country!
(Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê)

Anh chồng đáp lại:

- You onion summer three dowm seven up. No enough listen.
(Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe)

Cô vợ mếu máo:

- Me take you, you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói:

- You eat criminal so, no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá, không sao cả, mình có thể làm lạ từ đầu)

Cô vơ nguôi giận:

- I no want salad again!
(em không muốn cải với anh nữa)

Tuổi trẻ cười
This entry was posted on 11/20/2008 12:37:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: