Author: Lorian Mr
•11/07/2008 02:31:00 SA
Quê hương luôn là nơi mình muốn trở về, để cảm nhận cái cảm giác thân quen đã nằm sâu trong tiềm thức. Nên đôi khi tự hỏi, điều gì khiến mình có cảm giác như vậy? Gia đình, bạn bè...?

Quanh đi quẩn lại, thì mình có bao nhiêu bạn, và bao nhiêu bạn thân. Nhìn lại sao mà thưa thớt quá! Ba mình luôn tự hào có những người bạn rất chân tình, lúc hoạn nạn luôn giúp đỡ nhau, không vụ lợi. Mình cũng suy nghĩ có không? Chưa có thời điểm đề nhận ra.

Thử tưởng tượng trên bản đồ Đà Nẵng, bạn bè mình nằm ở bao nhiêu điểm trên đó? Và đường dây liên kết giữa các điểm đó là bao nhiêu? Ít thật đấy! Ai cũng mới bước vào đời, bao dự định riêng cho bản thân được ưu tiên trên hết, con đường mỗi người càng đi càng xa nhau. Ai cũng có một lý do chính đáng để nói ra khi được hỏi, và ai cũng có lý do để trách nhau.

Cố nhớ về quá khứ, hạnh phúc không? nhưng đừng sống với ảo vọng của nó, hãy biến hiện tại thành quá khứ 1 lần nữa.

This entry was posted on 11/07/2008 02:31:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: