Author: Lorian Mr
•12/11/2011 11:35:00 CH
Cũng lâu rồi không viết bài. Rảnh rỗi ngồi ráng viết vài dòng, thay vì làm những chuyện thường ngày.

Dạo này công việc vẫn bình thường, có điều thời gian còn lại mình dành cho những việc vô ích nhiều quá, game giải trí hơi quá lố, lúc nào cũng game được. May là giờ đã kết thúc xong một game, tranh thủ nghỉ một thời gian. Mỗi tháng mua một cuốn sách, vậy mà mấy tháng nay không đụng tới được một trang giấy, chắc đầu óc giờ cũng ì lại rồi.
Phải quay về nhanh trạng thái xưa để khỏi gặp cảm giác cuộc đời đơn điệu, nhàm chán.

Tuần sau đi Huế, dễ gì có cơi hội đi lại lần nữa nên chắc cố gắng chơi cho vui.
This entry was posted on 12/11/2011 11:35:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: