Author: Lorian Mr
•1/21/2008 04:20:00 CH
Cuộc điều tra toàn quốc của Tổng cục Kiểm dịch - thanh tra và giám sát chất lượng Trung Quốc cho biết các chất như bột tan và calcium carbonate có thể tạo ra những hóa chất gây ung thư nếu chúng tiếp xúc với dầu mỡ hoặc thức ăn nóng.

Sáp paraffin công nghiệp nếu được dùng trong qui trình sản xuất các loại đồ dùng này cũng tạo ra chất gây ung thư.

Đúng ra polypropylen, chất được coi là an toàn cho các sản phẩm tái chế, phải chiếm tới 80% thành phần sản phẩm nhưng nó đã bị thay thế vì một tấn polypropylen giá 1.300 USD, trong khi một tấn vật liệu thay thế chỉ 240 USD.

Dantri.com.vn

This entry was posted on 1/21/2008 04:20:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: