Author: Lorian Mr
•9/19/2010 10:15:00 CH
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời mẹ ru con đêm đêm

Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Tháng ngày vất vả
Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Gót mòn hành quân hối hả
Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya

Có một bài ca không bao giờ quên
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian
Có một bài ca không bao giờ quên
Là rừng lạnh ru đêm trăng sương

Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Những người đã ngả
Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Gửi trọn đời cho tất cả
Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên?
Có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên?

Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời
Tôi không thể nào quên
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình
Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên...

Có một bài ca không bao giờ quên
Là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai
Có một bài ca không bao giờ quên
Là cả mùa xuân tim không phai

Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Những mùa nước đổ
Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Em chống xuồng vượt qua pháo nổ
Chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông

Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời mẹ ru con đêm đêm

Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Đất rừng xứ lạ
Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Bước dồn đường khuya đói lả
Gạo hẩm cầm hơi một điếu thuốc cũng chia đôi.

Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên
Có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên?
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời
Tôi không thể nào quên!
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình
Tôi không thể nào quên!
Có một bài ca không bao giờ quên

This entry was posted on 9/19/2010 10:15:00 CH and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: