Author: Lorian Mr
•8/27/2010 08:53:00 CH
Sau một thời gian cắt mạng, rồi một khoảng thời gian biến động tiếp theo. Đến nay, mọi chuyện có vẻ êm thấm rồi.

Quyết định đăng ký chuyển mạng khác, hy vọng sẽ không có sự cố nào xảy ra nữa.

Rồi dần gởi các bài mà lâu nay không có dịp gởi lên.
This entry was posted on 8/27/2010 08:53:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: