Author: Lorian Mr
•8/09/2010 03:01:00 CH
Trong thời gian này, mình viết khá nhiều bài. Nhưng cái mạng ở nhà đã cắt hợp đồng, chờ làm hợp đồng mới. Những những biến cố mới xảy ra làm cho mình phân vân có nên bắt mạng mới hay không.
Blog trở nên im lặng
This entry was posted on 8/09/2010 03:01:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: