Author: Lorian Mr
•3/14/2013 09:14:00 CH
Một clip hay, bố cục hay, diễn viên hay, nội dung hay đã làm nên một tác phẩm rất đáng xem.
Tình yêu, luôn có sự lãng mạn của nó.


This entry was posted on 3/14/2013 09:14:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: