Author: Lorian Mr
•11/13/2009 07:11:00 CH
Thời gian tới, tui cố tâm bế quan luyện công cho xong cái đề tài, nên không online nhiều và không viết bài.
Có gì bạn để lại tin nhắn, tui sẽ hồi âm.
This entry was posted on 11/13/2009 07:11:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 22:17 16 tháng 11, 2009 , NAD nói...

Chúc bác sớm trở lại :D