Author: Lorian Mr
•2/14/2010 12:21:00 SA
Chúc một mùa xuân mới!
Nỗi buồn sẽ đi không trở lại.
Niềm vui sẽ đến và ở mãi.
Muộn phiền như áng mây bay.
... Tình yêu tìm thấy.This entry was posted on 2/14/2010 12:21:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: