Author: Lorian Mr
•6/07/2008 06:45:00 CH
Vừa rồi, bạn từng nói với tôi có những điều biết về Trịnh Công Sơn sao không gởi lên cho bạn đọc, mà toàn viết cái gì lung tung không... Vậy hôm nay, tranh thủ lúc tâm hồn còn thanh thản, tôi tìm những bài viết hay về Trịnh Công Sơn và gởi tặng bạn.
Mày sướng nhất rồi đó.


This entry was posted on 6/07/2008 06:45:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 00:35 8 tháng 6, 2008 , Nặc danh nói...

Trước tiên chỉ có 2 bài thôi, không có thời gian đọc bài để đăng lên.
Chấp nhận chứ cu.