Author: Lorian Mr
•3/15/2008 12:19:00 CH
Một ngày tiếp theo đi qua. Mua được tờ Áo trắng mới, chủ đề lần này là Những Ngày Thơ Ấu, đọc những tác phẩm trong đó


chợt thấy nhớ lại những ngày xưa, có những người luôn hy sinh cho mình, luôn chăm lo cho mình mà mình chưa bao giờ đối xử tốt lại với họ. Những kỷ niệm, hay là những ký ức miên man về cho mình thấy rõ, nhận ra những điều vô tình hay cố tình quên. Cứ muốn làm thơ, cứ muốn viết văn, nhưng cuối cùng lại thôi, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì một lần nghiệm lại lòng mình là một lần thấy mình cần phải làm gì tiếp theo.
Sg 7-15-3-2008

This entry was posted on 3/15/2008 12:19:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: